mandag 24. oktober 2011

Tove i smia

I mange år har jeg jobbet som knivmaker.  Lærte kunsten av nå 79-år gamle Nils Graudo på Voss. Han har i en år-rekke høstet heder for sitt knivarbeidet på Dyrskuen i Seljord.

Jeg har en drøm om å få vist litt om hvilket arbeid det ligger i å lage en kniv.  Dette gamle håndverket er det viktig at vi holder i hevd.  Her er første lille innblikk i kunsten - "tonsatt"-av diktet Smi, som virkelig setter gammel smi-kunst inn i sin rette "kjærlighets-ramme"!Smi

Kaldhamre jern
fordi du ikkje har esse å gløde det i
kaldhamre livet ditt
fordi du ikkje har opplevd kjærleiken.
Fåfengd er slik kaldhamring
jernet får berre indre spenningar
blir skjørare og kan breste.
Om du berre kunne oppleve kjærleiken
da vil brått livet ditt gløda raudt
hugen bli mjuk så du bøyer han
hamrar han ut i eit gneistregn av lykkestundar
du blir sterk og tåler alt

(Vegard Vigerust)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar